Papież zwracał się do kierownictwa fundacji Migrantes, która koordynuje przyjmowanie migrantów przez włoski kościół katolicki.
– Zachęcam do dalszego zaangażowania na rzecz przyjmowania i udzielania gościny uchodźcom oraz ich integracji przy uwzględnieniu wzajemnych praw i obowiązków – tego, kto przyjmuje i kto jest przyjmowany – oświadczył Franciszek.

Papież Franciszek bierze udział w diabolicznej akcji manipulacyjnej, mającej na celu uczynić Europejczyków bezbronnymi wobec najazdu obcej cywilizacji. Jeśli kościół rzymskokatolicki będzie dalej okazywał posłuszeństwo papieżowi, złamie apostolską zasadę, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz. 5.29) – komentuje pastor Paweł Chojecki.