Nominatem nowego prezydenta jest Neil Gorsuch  – sędzia Sądu Apelacyjnego 10. Okręgu Federalnego z siedzibą w Denver.
Gorsuch jest konserwatystą. Uważa, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana w taki sposób, w jaki rozumieli ją Ojcowie Założyciele, bez naleciałości wynikających z późniejszej historii. W książce „Przyszłość wspomaganego samobójstwa i eutanazji” broni niepodważalnego prawa do życia.