Jak donosi Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie wynikające z deficytów budżetu państwa w kolejnych latach, długów samorządów oraz różnego rodzaju funduszy pozabudżetowych osiągnęło ogromną sumę jednego biliona złotych, co daje ponad 26 tysięcy na każdego obywatela Polski.

Niestety, nic nie zapowiada zmniejszenia tej kwoty w najbliższym czasie. Planowany budżet na 2017 rok zakłada rekordowy deficyt o wysokości 59 miliardów złotych.

Oficjalne dane nie uwzględniają tzw. długu ukrytego, czyli zobowiązań państwa do przyszłych płatności, na przykład z tytułu nabytych praw do emerytur i rent. Według Forum Obywatelskiego Rozwoju po uwzględnieniu tych zobowiązań kwota długu jest trzykrotnie wyższa.