Działał w sektorze bankowym i angażował się w działalność polityczną. Blisko współpracował z Henrym Kissingerem. Wraz ze Zbigniewem Brzezińskim założył Komisję Trójstronną. Przez wiele lat był dyrektorem Council on Foreign Relations