Tymczasowy rząd Bułgarii mianowany przez nowego prezydenta Rumena Radnewa przeprowadza czystki w administracji regionalnej.

Radnew objął urząd 22 stycznia. 27 stycznia rozwiązał parlament, który nie był w stanie sformować rządu po dymisji premiera Bojko Borysowa. Ustanowił rząd tymczasowy pod przywództwem Ogniana Gerdżikowa.

Wczoraj rząd usunął 14 z 28 szefów administracji regionalnych. Wszyscy należeli do partii byłego premiera. Obejmując stanowisko, Gerdżikow podkreślił, że jego zadaniem jest organizacja uczciwych wyborów i usunie wszystkich, którzy mogą temu przeszkodzić. Nowymi szefami regionów zostali m.in. byli wojskowi, członkowie lewicowej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i partii NDSW, z której wywodzi się sam Gerdżikow.

Zwolniono również szefów kolei z powodu fatalnej sytuacji finansowej bułgarskich kolei i złego stanu infrastruktury. Wymieniono także szefów dwóch największych szpitali, którzy według ministerstwa zdrowia przyczynili się do zwiększenia zadłużenia podległych im placówek.