Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milan Chovanec powiedział publicznie: „Kupujcie broń do obrony przed super holokaustem przygotowywanym przez islamskich terrorystów.”

Te słowa zostały wypowiedziane w ramach kampanii informacyjnej promującej nowe rozwiązania konstytucyjne w zakresie posiadania broni palnej. Czeskie MSW podjęło już inicjatywę szybkiego uchwalenia zmian w czeskiej konstytucji, których celem jest zapewnienie obywatelom Czech prawa do posiadania i noszenia broni oraz możliwości jej użycia w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Obecnie w Czechach liczących 10,5 miliona obywateli jest 300 tysięcy posiadaczy pozwoleń na broń palną, którzy mają około 800 tysięcy egzemplarzy broni. Coraz więcej Czechów uzyskuje pozwolenia na broń i ta sytuacja się nie zmieni.

Mecenas Andrzej Turczyn tak skomentował poczynania Czechów: Żadnego z rządzących Polską polityków nie stać na takie słowa prawdy. Nasi sąsiedzi mają w tym zakresie błogosławieństwo od Boga, my nie mamy. To do Czechów ich prezydent i ich minister wypowiada takie mądre, zachęcające do posiadania broni i przyjazne zdanie. Nasi politycy zapewniają nas raczej, że jesteśmy przed terroryzmem zabezpieczeni, a jak ktoś się domaga pozytywnych zmian w prawie o broni, to jest żądnym pieniędzy przedstawicielem gun lobby.

Mecenas podkreślił, że konieczne jest pokazywanie Polakom dobrych przykładów z sąsiednich Czech. Jak zaznaczył, powyższa informacja jest już nie pierwszym pozytywnym przykładem płynącym z tego państwa.