Publiczne telewizje Czech i Słowacji wycofały poparcie dla projektu telewizji wyszehradzkiej V4, który miał ruszyć w 2018 roku.
Próbowano nas namówić. Jednak słowacka i czeska telewizja publiczna, na tym etapie projektu, zrezygnowała – powiedziała rzecznik České televize, Alžběta Plívová.
Portal Info.cz w tekście zatytułowanym Polacy chcieli namówić Czechów do udziału w antyrosyjskiej i antyeuropejskiej telewizji, ale rząd odmawia podał, że jeden z wysokich rangą dyplomatów czeskich potwierdził, iż Czechy i Słowacja uzgodniły, że nie będą uczestniczyć w projekcie. Jako powód wskazał antyrosyjski i antyeuropejski charakter projektu. Nie podano jednak nazwiska dyplomaty.

Czechom i Słowakom nie podoba się, że V4 TV zostałaby użyta do przeciwdziałania propagandzie pochodzącej nie tylko z Moskwy, ale także z Brukseli. Premier Węgier po ogłoszeniu pomysłu telewizji wyszehradzkiej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy zareagował entuzjastycznie. Dajcie mi numer konta, następnego dnia wpłacam węgierską część kwoty należnej na stworzenie tego kanału” – powiedział wtedy Wiktor Orban.