Republika Czeska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi deklarację dotyczącą zacieśnienia współpracy w ramach dbania o bezpieczeństwo sieci 5G i promowania rygorystycznej ewaluacji dostawców. W porozumieniu zapisano, że państwa zgadzają się co do tego, że dostawcy powinni być oceniani pod kątem obecności obcych wpływów, transparentności kierownictwa i poszanowania praw własności intelektualnej.

“Ochrona sieci komunikacyjnych przed sabotażem lub manipulacjami oraz zapewnienie prywatności i indywidualnych swobód obywatelom Stanów Zjednoczonych i Czech ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania naszym obywatelom szansy na korzystanie z ogromnych możliwości ekonomicznych, jakie daje 5G”, czytamy w oświadczeniu.

Oba kraje poparły również rozmowy na temat bezpieczeństwa 5G z sojuszem wojskowym NATO.

Więcej w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd NA ŻYWO: