Azhar jest szefem działającego w Pakistanie islamskiego ugrupowania terrorystycznego Armia Mahometa, które stało za atakiem na bazę indyjskich sił lotniczych w Patankot, w styczniu zeszłego roku.
Po tym ataku Indie wezwały ONZ do dopisania Azhara do listy podmiotów objętych sankcjami. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Chin. Pomimo długich negocjacji Chiny nie zmieniły zdania w sprawie Azhara. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone, wspierane przez Francję iWielką Brytanię, zgłosiły wniosek o wpisanie Azhara na listę światowych terrorystów. Wczoraj Chiny zablokowały ten wniosek.