Chiny odnotowały w lutym pierwszy od trzech lat deficyt wymiany handlowej
Różnica między eksportem i importem wyniosła niemal 9 miliardów dolarów.
W ujęciu rocznym import wzrósł o 45 procent, a eksport tylko o cztery.