Czerwony krzyż z komunistycznymi gwiazdkami chińskimi

Wang Yang, wicepremier Chin, podkreślił istotę pełnego podporządkowania się i wdrożenia podstawowej polityki Komunistycznej Partii Chin w sprawach religii i podtrzymał stwierdzenie, że religie w Chinach nie mogą odchodzić w swej postaci od chińskiej tradycji i kultury. Miało to miejsce przy okazji składania społecznościom religijnym życzeń z okazji zbliżającego się w Chinach Nowego Roku.

Wang, będący również członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, zgłosił swoje uwagi we wtorek podczas wizyty w niektórych stowarzyszeniach religijnych w Pekinie, w tym w stowarzyszeniach: buddyjskim, taoistycznym, islamskim, a także w Chińskim Katolickim Stowarzyszeniu Patriotycznym i na Konferencji Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach.

Wicepremier Chin powiedział, że grupom religijnym należy udzielać aktywnego doradztwa, aby mogły przystosować się do społeczeństwa socjalistycznego. Należy także podjąć wysiłki, by zjednoczyć religijnych przywódców i ich zwolenników, przyczyniając się do budowy społeczeństwa prosperującego we wszystkich aspektach.

– Społeczności religijne są siłą budującą dla socjalizmu z elementami chińskimi – powiedział Wang. Dodał również, że od czasu Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin w roku 2012 Centralny Komitet Komunistycznej Partii Chin z Xi Jinpingiem na czele zapewnia pełne poszanowanie i ochronę wolności wyznania i pracuje nad poprawą rządów prawa w zakresie zarządzania sprawami religijnymi.

Wang stwierdził też, że „Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin popiera samodzielną działalność patriotycznych związków wyznaniowych, a komitety partyjne i rządy na wszystkich szczeblach powinny zapewnić opiekę i wsparcie grupom religijnym i pomóc im w zaspokojeniu ich realistycznych potrzeb”.