chinski haker

Dyrektor FBI Christopher Wray podczas konferencji Stowarzyszenia Studiów Regionalnych w San Francisco stwierdził, że Chiny są jednym z krajów stwarzających największe zagrożenie w cyberprzestrzeni i powinny wzbudzać największe obawy.

Powiedział:
Według mnie ten kraj (USA) zbyt długo nie doceniał zagrożenia kontrwywiadowczego, które ma wymiar cybernetyczny, ze strony Chin. Nic nie może się z tym równać. Po powrocie (z sektora prywatnego) najbardziej zaskoczyły mnie zakres, głębokość i skala zagrożenia kontrwywiadowczego ze strony Chin.

Dodał, że strona amerykańska bada obecnie działalność szpiegowską i prowadzi “dochodzenia w sprawach karnych w niemal wszystkich z 56 biur terenowych FBI. Prawie wszystkie prowadzą do Chin i obejmują każdy sektor gospodarki i nauki”.