Działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim Instytut Konfucjański nasila swoją działalność. Instytut zaprasza na cykl wykładów popularnonaukowych na temat relacji Chin z innymi państwami.

Instytut Konfucjański to instutucja propagandowa, finansowana przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Po masakrze na placu Niebiańskiego Spokoju w 1989 r. komunistyczne władze Chin Ludowych, chcąc ocieplić swój wizerunek, położyły nacisk na kulturę i stworzyły Instytuty Konfucjusza zarządzane przez Chińskie Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, będące pod ścislą kontrolą władz komunistycznych.

Filie instytutu stają się częściami uniwersytetów w danym kraju, co pozwala władzom chińskim mieć wpływ na program danej uczelni i kierunek rozwoju studiów nad Chinami. Instytuty Konfucjusza na całym świecie służą blokowaniu w dyskursie akademickim tematów niewygodnych dla władz ChRL, takich jak prawa człowieka, sytuacja w Tybecie, Tajwan czy Tiananmen.

Instytut od kilku lat działa w Polsce, organizując coraz to nowe inicjatywy. Świadczy to o natężeniu komunistycznej propagandy w Polsce.