Chrześcijańska Telewizja Idź Pod Prąd nie otrzymała akredytacji na relacjonowanie wystąpienia pastora Boba Fu w Parlamencie Europejskim. Uznajemy to za skandaliczny przykład dyskryminowania nas z przyczyn religijnych i światopoglądowych i apelujemy do polskich Europosłów o stosowną interwencję.

Parlament Europejski - odmowa akredytacji IPPTV

Pastor Bob Fu wygłosi jutro wykład o wolności religijnej i prawach człowieka, na który nas zaprosił. Niestety, według Unii Europejskiej nie ma tam miejsca dla chrześcijańskiej Telewizji Idź Pod Prąd z Polski, która przecież w codziennych programach porusza tematy związane z Unią Europejską i upomina się o prześladowanych w komunistycznych Chinach.

Plakat - Bob Fu w Parlamencie Europejskim

Jesteśmy jedynym środowiskiem w Polsce wraz z redaktor Hanną Shen, które promuje działalność Pastora Boba Fu, jego książkę “Tajny agent Boga” i organizuje Dni Prawdy  prześladowaniach w komunistycznych Chinach.

Wywiady z Pastorem Bobem Fu specjalnie dla IPP TV:

https://idzpodprad.pl/aktualnosci/chiny-kapitalistyczny-raj-ktorym-powinnismy-robic-interesy-wywiad-pastorem-bobem-fu/