Najnowszy raport Banku Światowego przewiduje, że zmiany klimatyczne spowodują masowe migracje ludzi. Szczególnie z Afryki.

Do 2050 roku można się spodziewać nawet 150 milionów uchodźców klimatycznych – ostrzega raport.

Pesymistyczne szacunki mówią o 86 milionach uchodźców z Afryki Zachodniej, 40 milionach z Azji Południowej i 17 milionach z Ameryki Środkowej i Południowej.

Aby przeciwdziałać kryzysowi humanitarnemu Bank Światowy postuluje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia.