Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz wypowiedział się o rozszerzeniu dostępu do broni palnej w Polsce. Podczas spotkania został zapytany o “przywrócenie zdrowym psychicznie, praworządnym Polakom – prawa do posiadania broni” w nawiązaniu do złożonego w Sejmie projektu ustawy, według którego pozwolenia na broń mają być wydawane przez administrację państwową, a nie policję.
Minister odpowiedział “Społeczeństwo polskie dzisiaj jest innym społeczeństwem niż było w okresie II Rzeczypospolitej i zapewne przyjdzie taki moment, kiedy to, o czym pan mówi, będzie można zrealizować. Ale przejdźmy kolejne etapy dorastania do posługiwania się i posiadania broni. Bo broń to jest wielka, wielka odpowiedzialność i trzeba się tej odpowiedzialności po prostu normalnie nauczyć. Ja nie mówię o dziesiątkach lat, ale mówię o latach” –
“W Polsce przyjdzie taki czas, kiedy będzie można w dużo większym stopniu otworzyć dostęp do broni “