Pragniemy oddać cześć setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dzisiejszym świecie niepodległość uważana jest za rzecz archaiczną, za jakieś pojęcie z przeszłości, dawno już przebrzmiałe. Tymczasem rosnąca siła internacjonalizmu woła, aby kochający wolność ludzie, którym przyświeca idea zachowania swobód, upomnieli się o niepodległość, niezbędną dla pozostania wolnym.

Biblia mówi, że wiele stuleci temu  internacjonaliści próbowali utworzyć rząd światowy wokół Wieży Babel. Bóg pomieszał języki zebranych tam ludzi, aby uniemożliwić im komunikację i w ten sposób udaremnić plan, którego celem był światowy rząd.

Bożym planem nie jest zatem rząd obejmujący cały świat. Jego plan to niepodległe narody. Rząd światowy rozszerza swoją władzę do takiego stopnia, że państwo zaczyna zastępować Boga. Pierwsze Przykazanie brzmi: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. Nie, żeby inni bogowie istnieli, ale nie powinno być żadnego bytu, który oddzielałby ludzi od ich jedynego, prawdziwego Boga.

Niepodległość narodów takich jak Polska i Stany Zjednoczone służy planom Bożym, a nie ludzkim.

Kiedy więc będziecie świętować swoją niepodległość, musicie rozumieć, że świętujecie coś znacznie ważniejszego, niż możliwość wybierania własnej drogi i zajmowania się własnymi sprawami. Okazujecie posłuszeństwo Bożemu celowi, jaki ma On dla świata.

Życzę Wam wszystkiego najlepszego.
Art Thompson,
Dyrektor Generalny John Birch Society

 

 

We would like to acknowledge the 100th anniversary of your regaining Polish independence.

In our world today, independence is looked upon as archaic, a notion of the past, and passé.  Yet the growing might of internationalism cries out for freedom-loving and Liberty-minded people to stand up for independence if one wants to be free.

Many centuries ago, as the story goes in the Bible, the internationalists tried to form a world government at the Tower of Babel. God confounded the tongues of the people assembled so that they would not be able to communicate with on another and thus thwarted the plans for world government.

Ergo: God’s plan is not world government, it is for independent nations. World government accumulates power to the extent that the State begins to supplant God. The First Commandment is: Thou shalt have no other gods before me. It was not that there were other gods, it was that there should not be any entity that separates the people from their one true God.

Independence of nations, such as Poland and the United states serve God’s plan, not man’s.

So, as you celebrate your independence, understand that you are celebrating something for more important than the ability to set your own course, and manage your own affairs. You are obeying God’s purpose in the scheme of things.

All the best
Art Thompson
CEO, The John Birch Society