Majątki sędziów i prokuratorów będą jawne. Rząd na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości przyjął projekt zmian w prawie dotyczącym sędziów.
Oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów będa publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Złożenie fałszywego oświadczenia będzie przestępstwem, czyli będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, a nie, jak dotychczas, tylko dyscyplinarną.
Rządowy projekt przewiduje również wydłużenie okresu, w którym będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego oraz wydłużenie okresu przedawnienia w sprawach dyscyplinarnych. Dodaje również nową karę dyscyplinarną – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego.
Widać, że powtarza się scenariusz z Chicago, gdzie Al Capone został skazany nie za morderstwa i rozboje, a za oszustwa podatkowe – komentuje Pastor Paweł Chojecki.