Polityka Prywatności aplikacji Idź Pod Prąd.


Aplikacja nie przechowuje ani nie wysyła żadnych danych osobistych.